Skip to main content

Algemeen

Aandeelhoudersstructuur

43.73% van de aandelen van Van de Velde NV is geplaatst bij het publiek. De andere aandelen zijn in het bezit van Van de Velde Holding NV, die de belangen groepeert van de families Laureys en Van de Velde.

Dividendbeleid

Van de Velde streeft ernaar een stabiel en geleidelijk toenemend jaarlijks dividend uit te keren. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Correcte vergoeding van de aandeelhouders, onder meer in vergelijking met andere op Euronext Brussel genoteerde bedrijven;
  • Behoud van voldoende autofinancieringscapaciteit, met het oog op interessante investeringskansen;
  • Vergoeding in verhouding tot de kasstroomverwachtingen.

Het dividendbeleid van Van de Velde bestaat erin om minstens 40% van de geconsolideerde winst voor de periode, aandeel van de Groep, exclusief het resultaat op basis van de 'equity-methode' uit te keren en om eveneens geen overtollige cash in de onderneming aan te houden.

Financiële dienstverlening

De financiële dienstverlening wordt verleend door ING als hoofdbetaalagent.