Skip to main content

Leveranciers & klanten

Duurzame relaties

Met onze leveranciers

Bij Van de Velde kiezen we heel bewust voor duurzame relaties met onze leveranciers op lange termijn. Zo vermijden we steeds opnieuw op zoek te moeten gaan naar goedkopere alternatieven.

Met onze klanten

Van de Velde is een Conversation company*. Bij ons staan de lingeriewinkels centraal. Ze zijn onze beste consultants. Op een eerlijke manier gaan we met hen in gesprek. Door goed te luisteren naar hun behoeftes, hen voortdurend te inspireren en hun verwachtingen te overstijgen in onze service, creëren we ambassadeurs. Spontaan delen ze hun authentieke ervaringen met onze merken met de consument.

Onze lingerie vertrekt naar ongeveer 5.000 winkels over heel de wereld. Daarbovenop hebben we meer dan 40 eigen winkels in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Nederland, Denemarken en Dubai.

We communiceren van persoon tot persoon. Onze medewerkers van customer service hebben sorry-kaartjes, die ze – als het echt nodig is – met een doos pralines kunnen versturen. Maar ze hebben ook andere kaartjes, bijvoorbeeld om klanten te feliciteren met een geboorte of trouw, of om hun steun te betuigen bij moeilijke momenten. In alles wat we doen, volgen we onze ‘passion for customers’.

Professionele opleiding

Ongeveer 600 professionele lingeriewinkels - waaronder onze 60 eigen winkels - ondersteunen we met het Lingerie Styling programma. Vanuit de algemene Van de Velde visie ‘Shaping the bodies & minds of women’ leiden we het personeel op, zodat ze vrouwen in de paskamer de allerbeste service kunnen bieden.

Ontdek het Lingerie Styling programma

Labels & certificaten

We verwachten van onze (sub)leveranciers & eigen lingeriewinkels dat ze dezelfde normen hanteren als wijzelf. Aan de hand van de sociale, ethische en ecologische charters kunnen we de consument garanderen dat onze lingerie enkel onder de meest optimale omstandigheden voor mens en milieu wordt geproduceerd en verdeeld.

SA8000 of gelijkaardig certificaat

37,5% van onze buitenlandse productie-eenheden zijn al in het bezit van een sociaal certificaat zoals SA8000, BSCI, WRAP, FWF of SMETA/ETI, of worden door een extern, onafhankelijk bureau geaudit. Tegen eind 2016 moet dat bij allemaal het geval zijn. Via een intern monitoringsysteem voeren we regelmatig controles uit. Daarnaast zijn de Van de Velde medewerkers die regelmatig buitenlandse vestigingen of leveranciers bezoeken getraind op ‘social risk awareness’, zodat ze negatieve signalen tijdig opvangen en doorgeven. Als de gedragscode niet wordt nageleefd, krijgen de fabrikanten een minimumtermijn om de inbreuken in orde te brengen.

Ethisch en Sociaal Charter

Alle leveranciers, zowel van grondstoffen als van afgewerkte producten, hebben de verklaring getekend dat zij het Ethisch en Sociaal Charter van Van de Velde respecteren. Bij de selectie van nieuwe leveranciers doen we een grondige screening om dat te controleren. Tegen eind 2016 willen we dat alle leveranciers ons Ethisch en Sociaal Charter ondertekenen, ook bijvoorbeeld die van marketing- of winkelmateriaal, en externe diensten, zoals de poetsfirma. We vragen hen ook om ons hun eigen sociale certificaten door te geven.

Onze eigen lingeriewinkels kopen ook andere lingeriemerken aan. Die leveranciers worden ook geacht ons Ethisch en Sociaal Charter te ondertekenen.

Oeko-tex

We eisen dat al onze grondstoffenleveranciers het Oeko-tex label dragen. Zij moeten hiervan een geldig certificaat kunnen voorleggen.

Wat houdt het Oeko-tex label in?

REACH

Al onze grondstoffenleveranciers moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

Wat zijn de REACH-verplichtingen?

* Geïnspireerd door “The Conversation Company”, Steven Van Belleghem, Kogan Page Publishers, 3 mei 2012