Skip to main content

Medewerkers

Gezonde bedrijfscultuur

Van de Velde groeit elk jaar, en onze mensen groeien mee. En door de gedrevenheid van onze medewerkers blijft Van de Velde groeien. Zo werkt onze positieve spiraal. We streven naar een open cultuur die winnen stimuleert, waar medewerkers beter van worden en die werken met passie aanwakkert. We versterken deze cultuur verder met het programma ‘People for Groei, Groei for People’. De sleutel tot duurzame groei ligt bij het welzijn van onze medewerkers.

De waarden van GROEI zijn...

Bekijk hier de pijlers van ons P&O beleid (People & Organisation, of hoe wij ons HR departement noemen)

Nieuw leiderschap

Duurzame groei in een sterk veranderende wereld veronderstelt nieuw leiderschap. Daarom investeren we in:

 • continue training rond leiderschap en intrapreneurship voor alle directieleden en leidinggevenden
 • hotdogsessies waarbij alle kaderleden en het management expert insights krijgen over ‘outward thinking’ en zelf van gedachten wisselen bij een leuke en lekkere maaltijd
 • training in ‘people management’ voor alle startende leidinggevenden
 • externe coaching van de teamleaders op alle productieafdelingen

Mensvriendelijk ondernemen

We groeien

Maar om daarbij nooit onze focus op duurzaam, sociaal en ethisch verantwoord ondernemen te verliezen, werken we met een aantal officiële instrumenten.

Ons SA8000-certificaat en het Ethisch en Sociaal Charter garanderen dat:

 • we geen kinderarbeid toelaten
 • iedereen bij ons op vrijwillige basis werkt
 • we zorgen voor gezonde en veilige werkomstandigheden
 • we een open dialoog aangaan met vakbonden en overheid
 • we elke vorm van discriminatie bannen
 • we elke vorm van fysiek, mentaal of verbaal geweld veroordelen
 • we het wettelijk aantal werkuren respecteren en een gezonde balans tussen werk en privé stimuleren
 • we iedereen een leefbaar loon betalen
 • we voortdurend monitoren of we deze principes toepassen en indien nodig bijsturen

SA8000

Het SA8000-label is wereldwijd een van de leidende certificeringen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen met strenge criteria qua kinderarbeid, dwangarbeid, gezondheid en veiligheid, vakbondsvrijheid, discriminatie, tuchtprocedures, werkuren, verloning en management. We waren een van de eerste Belgische bedrijven met dit label. Onze hoofdzetel (site in Schellebelle & Wichelen) draagt al sinds 2003 als een van de weinige Belgische bedrijven het SA8000-label, en werd eind 2015 opnieuw gecertificeerd voor de komende drie jaar.

Jaarlijks wordt ons bedrijf in mei en november doorgelicht door het onafhankelijke auditkantoor SGS. De auditor beperkt zijn controle niet tot contacten met de afdeling People & Organization, directie en administratie, maar spreekt ook met medewerkers en bezoekt de werkplaats.

Bekijk hier de SA8000-richtlijnen

 

Ethisch en Sociaal Charter

De criteria van het SA8000-certificaat zitten vervat in het Ethisch en Sociaal Charter van Van de Velde. Het staat voor ‘Mensvriendelijk ondernemen’ met respect voor de arbeidskwaliteit en het welzijn en de eigenheid van de medewerkers. Elk productiebedrijf van de groep en al onze loonwerkers hebben de verklaring getekend dat zij het Ethisch en Sociaal Charter van Van de Velde respecteren.

Bekijk ons Ethisch en Sociaal charter

 

Code of Conduct

Elke medewerker ondertekent bij de start van zijn of haar carrière bij Van de Velde onze Code of Conduct, waarin naast de algemeen geldende normen en waarden waarop onze bedrijfscultuur is gebaseerd, ook onze policy wat betreft ethisch handelen is opgenomen.

Bekijk onze Code of Conduct