Interne melding

Melding van feitelijk of vermoedelijk zakelijk wangedrag - integriteitskwestie

U wordt uitgenodigd om zorgen of klachten over de zakelijke aanpak van Van de Velde te melden via dit intern meldingskanaal.

Dit meldingskanaal is bedoeld voor het melden van bezorgdheden met betrekking tot mogelijke inbreuken op wettelijke of reglementaire bepalingen, of op beleidsdocumenten van Van de Velde zoals:

Alle klachten kunnen anoniem worden ingediend en worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met ons Klokkenluidersbeleid. Als u ons een e-mailadres meedeelt, bezorgen wij u binnen de 7 dagen een ontvangstbevestiging.

Van de Velde zal de nodige maatregelen nemen om melders tegen elke vorm van represaille te beschermen.

* Voor inbreuken op de Code of Conduct die geen schending uitmaken van wetgeving zoals omschreven in het Klokkenluidersbeleid, kan een vertrouwelijke melding gemaakt worden via het Klokkenluidersformulier. De overige beschermingsmaatregelen voorzien in dit beleid zijn echter niet van toepassing.