Corporate Governance Charter

Als familiale beursgenoteerde onderneming heeft Van de Velde bijzondere aandacht voor het aanpassen van haar werking en organisatie aan de voorschriften van de Belgische Corporate Governance Code. Op 17 april 2024 heeft de Raad van Bestuur van Van de Velde NV een aangepast Corporate Governance Charter goedgekeurd dat terug te vinden is op de website van de vennootschap.

De familiale verankering van het bedrijf is eveneens een belangrijke garantie voor de deugdelijkheid van het bestuur. De familie heeft er immers alle belang bij dat het bedrijf op een professionele en transparante manier geleid wordt. Dat vertaalt zich onder meer in de aanwezigheid van ervaren familiale bestuurders in de Raad van Bestuur.

Download hier het volledige corporate governance charter.