Aandeelhoudersinformatie

Huidige prijs aandeel

Kijk de huidige prijs per aandeel na op euroland.com.

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt 1.936.173,73 euro. Het is vertegenwoordigd door 13.062.417 aandelen. Het totaal aantal stemrechten is gelijk aan 13.062.417 (Noemer). Stemrechten van eigen aandelen gehouden door het bedrijf zijn geschorst.

aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

42,61% van de aandelen van Van de Velde NV is geplaatst bij het publiek. De andere aandelen zijn in het bezit van Van de Velde Holding NV, die de belangen groepeert van de families Laureys en Van de Velde.

Beurs

Er zijn 13.062.417 aandelen continu genoteerd op de effectenbeurs van Euronext Brussel, in het compartiment B (marktkapitalisatie tussen de 150 miljoen en 1 miljard euro). (ISIN-code: BE0003839561)

Presentatie voor beleggers

Presentatie 15.06.2023 (Engelstalig)

Dividenduitkeringen

Dividendbeleid

Van de Velde streeft ernaar een stabiel en geleidelijk toenemend jaarlijks dividend uit te keren. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

  • Correcte vergoeding van de aandeelhouders, onder meer in vergelijking met andere op Euronext Brussel genoteerde bedrijven;

  • Behoud van voldoende autofinancieringscapaciteit, met het oog op interessante investeringskansen;

  • Vergoeding in verhouding tot de kasstroomverwachtingen.

Het dividendbeleid van Van de Velde bestaat erin om minstens 40% van de geconsolideerde winst voor de periode, aandeel van de Groep, exclusief het resultaat op basis van de 'equity-methode' uit te keren en om eveneens geen overtollige cash in de onderneming aan te houden.

Financiële dienstverlening

De financiële dienstverlening wordt verleend door Belfius als hoofdbetaalagent.

Bijzondere verslagen van de Raad van Bestuur

Inkoop eigen aandelen

Bekijk het archief inkoop eigen aandelen

Registratie van aandelen in het nominatieve aandeelhoudersregister van Van de Velde

Indien u uw aandelen wenst te registreren in het nominatieve aandeelhoudersregister van Van de Velde, dient u de bank van uw aandelenrekening te contacteren. Deze bank dient het relevantie instructieformulier voorzien door Euroclear te vervolledigen (‘Demat-005-03’) en door te sturen naar legal@vandevelde.eu. Na ontvangst zal Van de Velde het formulier tegentekenen en bezorgen aan Euroclear voor verwerking. Na ontvangst van bevestiging van Euroclear, zal Van de Velde de aandelen inschrijven in het nominatieve aandeelhoudersregister en een aandeelhouderscertificaat bezorgen aan de aandeelhouder.

Als aandeelhouder op naam zal u persoonlijk uitgenodigd worden voor onze jaarlijkse algemene vergadering via gewone post en zal u dividendbetalingen rechtstreeks op uw rekening ontvangen zoals overgeschreven door Van de Velde (na aftrek van de toepasselijke belastingen).