Code of Conduct

Integriteit betekent vasthouden aan een aantal fundamentele uitgangspunten en kernwaarden

Van de Velde beschouwt respect, eerlijkheid, solidariteit en vertrouwen als de ziel van ons bedrijf en we verwachten dat iedere medewerker deze kernwaarden onderschrijft en toepast in relatie tot collega’s, leveranciers, klanten en anderen in onze omgeving.

In de bijgevoegde gedragscode worden onze waarden expliciet genoemd en worden specifieke regels en afspraken gegeven voor integer handelen.