Code of Conduct

Integriteit betekent vasthouden aan een aantal fundamentele uitgangspunten en kernwaarden

Van de Velde beschouwt respect, eerlijkheid, solidariteit en vertrouwen als noodzakelijke fundamenten voor samenwerking. We verwachten dat onze medewerkers en zakenpartners deze kernwaarden toepassen én binnen het wettelijk kader handelen.

We hebben specifieke regels en richtlijnen voor integer handelen samengevat in de Van de Velde gedragscodes:

Onze medewerkers zijn ambassadeurs van ons bedrijf. Zij dragen onze kernwaarden uit telkens zij samenwerken met collega’s, leveranciers, klanten en anderen in onze omgeving. De gedragscode spitst zich toe op deze samenwerking en vult daarnaast aan met richtlijnen rond het omgaan met vertrouwelijke informatie, bedrijfsmiddelen en het onderscheid tussen werk en privé.

Wij willen duurzame relaties opbouwen met onze zakenpartners en zoeken daarom naar partners die onze waarden uitdragen. Deze gedragscode spitst zich toe op respect voor mensenrechten, streven naar een lagere milieu impact en zakelijke integriteit.

Als een medewerker of zakenpartner een schending van deze gedragscode(s) vermoedt, vragen we hen om dit te melden. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van het intern meldingskanaal voor klokkenluiders.