Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt één keer per jaar bijeengeroepen, op de laatste woensdag van april. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in het belang van het bedrijf. De regels van de algemene vergaderingen worden bepaald in de statuten van het bedrijf. Alle noodzakelijke informatie en documentatie om de algemene vergadering te kunnen bijwonen of deel te nemen via volmacht kan hieronder gevonden worden. De notulen van elke algemene vergadering kunnen ook hieronder gevonden worden.

Documenten

Gewone Algemene Vergadering van 24 April 2024

Oudere documenten