Talent

Ontwikkelen doen we samen! We geloven er sterk in dat Van de Velde enkel kan groeien als onze medewerkers zich kunnen ontwikkelen

We streven bijgevolg naar persoonlijke ontplooiing: we ontdekken graag de talenten in elke medewerker en voorzien begeleiding om deze talenten verder te ontwikkelen. Hiervoor zetten we onder meer in op opleidingen, training-on-the-job, en ervaringsgericht leren (vb. door mee te werken aan een project). Bovendien moedigen we interne mobiliteit en cross-departementeel teamwork aan.  

Training & Opleiding 

We hechten groot belang aan een vlotte integratie van nieuwe medewerkers. Een goede start van nieuwe medewerkers vormt immers de basis voor toekomstig vertrouwen en resultaatgericht werken. 

Bij de start van iedere werknemer voorzien we persoonlijke begeleiding. Elke medewerker wordt door de leidinggevende en collega’s wegwijs gemaakt in de organisatie. De eerste weken worden onze nieuwe medewerkers doorheen het ganse bedrijf begeleid. Dit doen wij a.d.h.v. een onboardingsweek waarbij wordt kennisgemaakt met de verschillende afdelingen en bijhorende processen binnen Van de Velde. 

Daarnaast streven we naar een goede mix tussen groepsopleidingen en individuele initiatieven, én naar een mix tussen opleidingen die gericht zijn op de verdere verwerving van (technische) vakkennis en opleidingen die communicatie- en managementvaardigheden versterken.