Kapitaal en Statuten

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt 1.936.173,73 euro. Het is vertegenwoordigd door 13.062.417 aandelen. Het totaal aantal stemrechten is gelijk aan 13.062.417 (Noemer). Stemrechten van eigen aandelen gehouden door het bedrijf zijn geschorst.

aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

42,61% van de aandelen van Van de Velde NV is geplaatst bij het publiek. De andere aandelen zijn in het bezit van Van de Velde Holding NV, die de belangen groepeert van de families Laureys en Van de Velde.