Belangrijke deelnemingen

Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt 1.936.173,73 euro. Het is vertegenwoordigd door 13.062.417 aandelen. Het totaal aantal stemrechten is gelijk aan 13.062.417 (Noemer). Stemrechten van eigen aandelen gehouden door het bedrijf zijn geschorst.

aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

42,61% van de aandelen van Van de Velde NV is geplaatst bij het publiek. De andere aandelen zijn in het bezit van Van de Velde Holding NV, die de belangen groepeert van de families Laureys en Van de Velde.

In het kader van de transparantiewetgeving van 2 mei 2007 dienen deelnemingen openbaar te worden gemaakt, volgens de drempels die in de statuten zijn voorzien. De drempels voorzien in de statuten van Van de Velde zijn:

  • 3%;

  • 5%;

  • veelvouden van 5%.

Transparantiemeldingen kunnen verstuurd worden naar legal@vandevelde.eu.

12-09-2023 Noemerwijziging en openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

15-03-2023 Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

17-03-2021 Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving