Klokkenluiden

Klokkenluidersbeleid

Integriteit is heel belangrijk bij Van de Velde en het bedrijf stelt dan ook alles in het werk om iedere vorm van wangedrag of onregelmatigheid uit te sluiten. Ondanks deze inspanningen kan wangedrag toch plaatsvinden.

Van de Velde organiseerde hiertoe een klokkenluiderssysteem voor interne meldingen over gevaarlijke, immorele of illegale praktijken (of een vermoeden van dergelijke praktijken) waarbij de identiteit van elke melder gegarandeerd vertrouwelijk wordt gehouden. Dit klokkenluiderssysteem en het bijhorend Klokkenluidersbeleid werd op 6 maart 2023 via e-mail en via het online communicatieplatform van Van de Velde naar alle werknemers toe gecommuniceerd.

Lees alles over de meldregeling van het Klokkenluidersbeleid bij Van de Velde.

Via dit intern meldkanaal kan je inbreuken melden in verband met onderstaande beleidsdocumenten:

Aantal meldingen: 0 meldingen ontvangen (sinds 6 maart 2023)