Duurzaamheid

We streven er als modebedrijf naar via duurzame en maatschappelijk verantwoorde initiatieven een positieve impact uit te oefenen op onze stakeholders

Met onze duurzaamheidsvisie focussen we op de gebieden die het relevantst zijn voor ons bedrijf en waar we de grootste impact kunnen realiseren: de mensen met wie we verbonden zijn en het het milieu waarin we werken en leven.

Alle initiatieven die binnen elk van deze pijlers worden ondernomen, ondersteunen onze bedrijfswaarden.

Onze mensen

We geloven dat de gezondheid en het welzijn van alle Van de Velde-medewerkers en van de mensen die in dienst zijn bij onze wereldwijde leveranciers de sleutel zijn tot duurzame groei. Daarnaast nemen onze consumenten een centrale plek in bij al onze activiteiten en geven we waar mogelijk terug aan onze lokale gemeenschap.

Onze mensen

We geloven dat de gezondheid en het welzijn van alle Van de Velde-medewerkers en van de mensen die in dienst zijn bij onze wereldwijde leveranciers de sleutel zijn tot duurzame groei. Daarnaast nemen onze consumenten een centrale plek in bij al onze activiteiten en geven we waar mogelijk terug aan onze lokale gemeenschap.

Medewerkers

De gezondheid en het welzijn van alle medewerkers van Van de Velde zijn belangrijke factoren voor duurzame groei. We zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer medewerkers zich goed voelen op het werk, dit de kwaliteit van hun werk ten goede komt en zij ook een positieve impact zullen hebben op hun omgeving. Vandaar dat we binnen ons bedrijf er alles aan doen om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, te streven naar een gezonde balans tussen werk en privé en om uiteenlopende initiatieven op te zetten om een fantastische werkplek te zijn in lijn met onze bedrijfswaarden.

Medewerkers

De gezondheid en het welzijn van alle medewerkers van Van de Velde zijn belangrijke factoren voor duurzame groei. We zijn er namelijk van overtuigd dat wanneer medewerkers zich goed voelen op het werk, dit de kwaliteit van hun werk ten goede komt en zij ook een positieve impact zullen hebben op hun omgeving. Vandaar dat we binnen ons bedrijf er alles aan doen om het welzijn van onze medewerkers te bevorderen, te streven naar een gezonde balans tussen werk en privé en om uiteenlopende initiatieven op te zetten om een fantastische werkplek te zijn in lijn met onze bedrijfswaarden.

Leveranciers

We verwachten van onze wereldwijde (sub)leveranciers dat ze dezelfde normen hanteren als wij. Met behulp van de volgende labels en certificaten kunnen we onze klanten garanderen dat onze lingerie enkel onder de meest optimale omstandigheden voor mens en milieu wordt geproduceerd en gedistribueerd.

Goede arbeidsomstandigheden: in alle fases van het productieproces gaan we op een respectvolle manier om met mensen.

SA8000 of een vergelijkbaar certificaat

Al onze (sub)leveranciers zijn in het bezit van een sociaal certificaat zoals SA8000, BSCI, WRAP, FWF of SMETA/ETI. Via een intern monitoringsysteem voeren we regelmatig controles uit. Wanneer wordt vastgesteld dat de gedragscode bij onze leveranciers niet wordt nageleefd, krijgen ze een minimumtermijn om dit aan te pakken en in orde te brengen.

Over SA8000

Ethisch en Sociaal Charter

Alle (sub)leveranciers hebben een verklaring getekend dat zij het Ethisch en Sociaal Charter van Van de Velde zullen naleven. Dit Charter is gebaseerd op de SA8000-norm en staat voor ‘Mensvriendelijk ondernemen’, met respect voor de arbeidskwaliteit en het welzijn en de identiteit van onze medewerkers en (sub)leveranciers.

Over Ethisch en Sociaal Charter

Our own lingerie stores represent other brands. Suppliers of these brands are expected to sign the Ethical and Social Charter.

Productveiligheid: we garanderen dat onze producten vrij zijn van schadelijke stoffen.

Oeko-tex

We eisen dat al onze leveranciers het OEKO-TEX-label hebben en hiervan een geldig certificaat kunnen voorleggen.

Over de Oeko-tex label

REACH

Al onze grondstoffenleveranciers moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

Over de REACH-obligations

Leveranciers

We verwachten van onze wereldwijde (sub)leveranciers dat ze dezelfde normen hanteren als wij. Met behulp van de volgende labels en certificaten kunnen we onze klanten garanderen dat onze lingerie enkel onder de meest optimale omstandigheden voor mens en milieu wordt geproduceerd en gedistribueerd.

Goede arbeidsomstandigheden: in alle fases van het productieproces gaan we op een respectvolle manier om met mensen.

SA8000 of een vergelijkbaar certificaat

Al onze (sub)leveranciers zijn in het bezit van een sociaal certificaat zoals SA8000, BSCI, WRAP, FWF of SMETA/ETI. Via een intern monitoringsysteem voeren we regelmatig controles uit. Wanneer wordt vastgesteld dat de gedragscode bij onze leveranciers niet wordt nageleefd, krijgen ze een minimumtermijn om dit aan te pakken en in orde te brengen.

Over SA8000

Ethisch en Sociaal Charter

Alle (sub)leveranciers hebben een verklaring getekend dat zij het Ethisch en Sociaal Charter van Van de Velde zullen naleven. Dit Charter is gebaseerd op de SA8000-norm en staat voor ‘Mensvriendelijk ondernemen’, met respect voor de arbeidskwaliteit en het welzijn en de identiteit van onze medewerkers en (sub)leveranciers.

Over Ethisch en Sociaal Charter

Our own lingerie stores represent other brands. Suppliers of these brands are expected to sign the Ethical and Social Charter.

Productveiligheid: we garanderen dat onze producten vrij zijn van schadelijke stoffen.

Oeko-tex

We eisen dat al onze leveranciers het OEKO-TEX-label hebben en hiervan een geldig certificaat kunnen voorleggen.

Over de Oeko-tex label

REACH

Al onze grondstoffenleveranciers moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

Over de REACH-obligations

Klanten & samenleving

Onze klanten nemen binnen onze organisatie een centrale plek in. Van de Velde maakt uitsluitend producten voor vrouwen, een bijzonder gegeven dat we koesteren. We zijn er trots op vrouwen in elke fase van hun leven te mogen ondersteunen met lingerie van de hoogste kwaliteit.

Klanten & samenleving

Onze klanten nemen binnen onze organisatie een centrale plek in. Van de Velde maakt uitsluitend producten voor vrouwen, een bijzonder gegeven dat we koesteren. We zijn er trots op vrouwen in elke fase van hun leven te mogen ondersteunen met lingerie van de hoogste kwaliteit.

Onze producten

Onze hoogkwalitatieve producten worden ontworpen om lang mee te gaan en bij de productie streven we ernaar onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. De lange levenscyclus van onze producten is onze belangrijkste troef in het klimaatdebat.

Om de ecologische impact bij de creatie van onze producten terug te dringen, volgen we de laatste materiaalontwikkelingen op de voet en zoeken we continu naar nieuwe materialen met een kleinere ecologische voetafdruk. We zijn er namelijk van overtuigd dat het door over te schakelen naar duurzamere alternatieven mogelijk is onze impact nog verder te reduceren, zolang daarbij de kwaliteit van onze producten niet in het gedrang komt.

Onze producten

Onze hoogkwalitatieve producten worden ontworpen om lang mee te gaan en bij de productie streven we ernaar onze impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. De lange levenscyclus van onze producten is onze belangrijkste troef in het klimaatdebat.

Om de ecologische impact bij de creatie van onze producten terug te dringen, volgen we de laatste materiaalontwikkelingen op de voet en zoeken we continu naar nieuwe materialen met een kleinere ecologische voetafdruk. We zijn er namelijk van overtuigd dat het door over te schakelen naar duurzamere alternatieven mogelijk is onze impact nog verder te reduceren, zolang daarbij de kwaliteit van onze producten niet in het gedrang komt.

Afval

We stellen ons tot doel binnen onze gehele toeleveringsketen zoveel mogelijk afval te reduceren, in alle stappen van onze ontwerp-, productie- en distributieprocessen en in de dagelijkse activiteiten binnen ons bedrijf. Daarvoor richten we ons op een breed scala aan actiepunten, van stofoverschotten en wegwerpplastic tot aan afvalrecycling en verpakkingsmaterialen.

Afval

We stellen ons tot doel binnen onze gehele toeleveringsketen zoveel mogelijk afval te reduceren, in alle stappen van onze ontwerp-, productie- en distributieprocessen en in de dagelijkse activiteiten binnen ons bedrijf. Daarvoor richten we ons op een breed scala aan actiepunten, van stofoverschotten en wegwerpplastic tot aan afvalrecycling en verpakkingsmaterialen.